Vedomostná súťaž prijímacich technikov

V mesiaci jún sme po prvý krát organizovali vedomostnú súťaž pre prijmacích technikov našich servisov v SR, ktorá bola organizovaná a zastrešená odborníkmi z výrobného závodu Suzuki.

Súťaž bola zameraná na komunikačné schopnosti technikov, servisnú starostlivosť o zákazníka, predaj náhradných dielov, ako aj prevádzkové a organizačné schopnosti.

Traja najlepší príjmací technici na základe výsledkov sú:

Michal Dřímal – Auto Ideal, s.r.o.
Róbert Daniš – Ela Car, s.r.o.
Marek Červeň – Roadex, s.r.o.

Prví traja umiestnení boli za výkon odmenení, uznanie a gratulácie za úspešné absolvovanie patrí všetkým účastníkom.